Softwarové licencie pre VPS / cloud servery

Všetky licencie na produkty Microsoft musia byť reportované a platené cez poskytovateľa týchto služieb (Quantasoft, s.r.o.). Zákazník nemôže používať vlastné licencie na produkty spoločnosti Microsoft na virtuálny server.

Ceny sú uvedené bez DPH. Ceny licencií sú za kalendárny mesiac.

Windows Server licencie

Popis
1-4 vCPUs
Cena bez DPH
5-8 vCPUs
Cena bez DPH
9-16 vCPUs
Cena bez DPH
17-32 vCPUs
Cena bez DPH
 
Windows Server Standard VM
15€
30€
45€
30€
/ mesiac

SQL Server licencie

Popis
SQL Server Web Edition
Cena bez DPH
SQL Server Standard Edition
Cena bez DPH
SQL Server Enterprise Edition
Cena bez DPH
 
1-4 vCPUs
28€
320€
1 250€
/ mesiac
5-6 vCPUs
42€
480€
1 875€
/ mesiac
7-8 vCPUs
56€
640€
2 500€
/ mesiac
9-12 vCPUs
84€
960€
3 750€
/ mesiac
13-16 vCPUs
112€
1 280€
5 000€
/ mesiac

Subscriber access licencie (SAL)

Licencovanie na SAL je možné len v prípade našej plnej správy a dohľade nad VPS.

Popis
Cena bez DPH
 
Remote Desktop Services SAL
6€
/ mesiac
Office Standard SAL
16€
/ mesiac
Office Professional Plus SAL
24€
/ mesiac
Office Multi Language Pack SAL
4€
/ mesiac
Visual Studio Professional SAL
48€
/ mesiac
Visual Studio Enterprise SAL
280€
/ mesiac
SQL Server Standard SAL
20€
/ mesiac