FREE

  • ASP.NET 4.5.2, PHP 5.6
  • 100 MB webový priestor
  • 1x 30 MB DB MySQL / MS SQL
  • 10 GB mesačného prenosu dát
  • 64 MB RAM pre .NET